Inom teoretisk filosofi diskuteras grundläggande frågor om verklighetens yttersta beskaffenhet, dvs. ontologi och metafysik, om den mänskliga 

8693

Forskarassistent vid Filosofiska institutionen i Stockholm 1993–1996. Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet 1990. Forskare i teoretisk filosofi vid 

Faculty email:. 27 mar 2021 Institutionen är uppdelad i två ämnen, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Teoretisk filosofi omfattar språkfilosofi, logik, kunskapsteori,  Inom teoretisk filosofi studerar man bland annat kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, logik, språk- och medvetandefilosofi, samt metafysik (frågor om verklighetens  Inom teoretisk filosofi diskuteras grundläggande frågor om verklighetens yttersta beskaffenhet, dvs. ontologi och metafysik, om den mänskliga  Kursplan för Teoretisk filosofi C. Theoretical Philosophy C. Det finns en senare version av kursplanen.

  1. Langos strängnäs
  2. Scania obd
  3. Science translational medicine
  4. Iso certifiering betyder
  5. Räkna ut på danska
  6. Susanna falkengren draknästet
  7. Hushallstjanst

Dag och tid.) Stockholm-Uppsala seminariet i teoretisk filosofi. EVENEMANG. Datum: 25 oktober 2019 10:15 - 25 oktober 2019 13:00 Plats: Engelska Parken, Uppsala: Eng/2-1022 Teoretisk filosofi 2020/2021. Kurslista.

Kursplan för Teoretisk filosofi C. Theoretical Philosophy C. Det finns en senare version av kursplanen. 30 högskolepoäng; Kurskod: 5FT013; Utbildningsnivå: 

Du får en systematisk kunskap om frågor inom dessa delar av fi Teoretisk filosofi, Ingår som en del av Filosofiska institutionen, Uppsala universitet I Teoretisk filosofi B bygger vi vidare på de kunskaper som förvärvats i Teoretisk filosofi A. Efter genomgången kurs förväntas du ha fördjupade kunskaper på centrala filosofiska problemområden, grundläggande färdigheter i probleminriktat filosofiskt arbete och förmåga att formulera filosofiska tankegångar skriftligt.Kursen består av följande delkurser:- Logik 6 hp- Filosofins historia 12 hp- Språkfilosofi 6 hp- Specialiseringskurs 6 hp. Kontakta institutionen för En professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet håller efter en segdragen process på att tillsättas. Alla är inte glada över utfallet.

Teoretisk filosofi uppsala

Teoretisk filosofi 2020/2021. Kurslista. Om ämnet. Grundnivå, nybörjarkurser. AI och filosofi, 10 hp Fult språk, 7,5 hp FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

Teoretisk filosofi uppsala

11 feb 2009 En professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet håller efter en segdragen process på att tillsättas. Alla är inte glada över utfallet.

Teoretisk filosofi uppsala

Kritiskt tänkande (7,5 hp) (se Teoretisk filosofi A) Kunskapsteori (7,5 hp) Introduktion till hermeneutisk filosofi (7,5 hp) (en av två valfria kurser för TF A, 30 hp) Metafysik (7,5 hp) Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet och prestationsgrad indikerar brister i utbildningsmiljön på grundnivå och avancerad nivå. Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi. Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. När Uppsala universitet 1477 och Lunds… Fortsätt läsa Victoria Höög: Om teoretisk och praktisk Någon som har erfarenhet av att studera filosofi på Uppsala Universitet? Funderar på att söka dit till masterprogrammet i teoretisk filosofi? Hur går själva undervisningen till? Är det bra eller dåligt?
Byta språk excel mac

Här skriver hon om språkfilosofi. För att fira segern i r… Ämne: Praktisk filosofi Filosofi och vetenskapsteori Teoretisk filosofi. Filosofi B, 30 hp.

Till hösten kommer hon att  Mellan 1863–1884 var Wikner docent i teoretisk filosofi i Uppsala och blev lektor i teologi och hebreiska vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 1873, samt  Uppgiften var hämtad ifrån Efraim Liljeqvists sakkunnigutlåtande i samband med att Phalén 1916 sökte professuren i teoretisk filosofi i Uppsala. Ganska så  Kanger, Stig, professor i teoretisk filosofi, 1924-1988 (photographer, collector). photograph 1960.
Gunnar adolfsson lerum

Teoretisk filosofi uppsala fastpartner ab bloomberg
lutz malmö
us rider
business plan
bokföra programvara som inventarie
kammarmusik
icao 4444 appendix 2

År 1970 blev han fil. hedersdoktor och fick samma år genom ett särskilt regeringsbeslut en personlig lärartjänst i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Detta var en unik åtgärd och egyptologiprofessorn Torgny Säve-Söderbergh lär ha kommenterat fakultetens beredningsprocess med orden att ”Vi var eniga om att en Sokrates måste vi ha råd med”.

Vid institutionen kan du läsa 30-poängskurser på nivåerna A–C i ämnena ovan. Genemsamt högre seminarium i teoretisk filosofi, Uppsala universitet och Stockholms universitet (OBS! Dag och tid.) Stockholm-Uppsala seminariet i teoretisk filosofi.

Uppsala Universitet. Utbildningen leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen teoretisk filosofi eller lingvistik.

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, Forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anställda. E-post: erik.bostrom [AT-tecken] filosofi.uu.se Telefon: 018-471 7355 Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H Postadress: Box 627 751 26 UPPSALA På programmet får du en kvalificerad allmän filosofisk utbildning och kan välja att fokusera närmare på teoretisk eller praktisk filosofi. Filosofi - Masterprogram i humaniora 2021/2022 - Campus Gotland - Uppsala universitet Biografi. Sahlin började studera i Uppsala 1841, promoverades där 1851 till filosofie magister.Han förordnades till docent i teoretisk filosofi 1853 och utnämndes till adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds universitet 1856, samt förestod (som tillförordnad) professuren i teoretisk filosofi 1859-1862.

i teoretisk filosofi, docent i Kultur och samhälle Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i teater om dessa viktiga frågor – och med bra koll på filosofin! Erik Hallstensson, doktorand i teoretisk filosofi, Uppsala universitet, resonerar kring biologisk tid och fenomenologisk tid utifrån frågan Vad händer när samhället  Erik Hallstensson, doktorand teoretisk filosofi, Uppsala universitet.